Home / Poetry

Poetry

Xagor Dekhisa (সাগৰ দেখিছা)

Devakanta Borooah ( দেৱকান্ত বৰুৱা )‘s Xagor Dekhisa (সাগৰ দেখিছা) … সাগৰ দেখিছা? দেখা নাই কেতিয়াও? ময়ো দেখা নাই, শুনিছোঁ তথাপি, নীলিম সলিলৰাশি বাধাহীন উৰ্ম্মিমালা আছে দূৰ দিগন্ত বিয়াপি | মোৰ ই অন্তৰ খনি সাগৰৰ দৰে নীলা, বেদনাৰে – দেখা ...

Read More »