Poetry
Xagor Dekhisa (সাগৰ দেখিছা)

Devakanta Borooah ( দেৱকান্ত বৰুৱা )'s Xagor Dekhisa (সাগৰ দেখিছা) ... সাগৰ দেখিছা? দেখা নাই কেতিয়াও? ময়ো দেখা নাই, শুনিছোঁ তথাপি, নীলিম সলিলৰাশি বাধাহীন উৰ্ম্মিমালা আছে দূৰ দিগন্ত বিয়াপি | মোৰ ই অন্তৰ খনি সাগৰৰ দৰে নীলা, বেদনাৰে – দেখা নাই তুমি ? উঠিছে মৰিছে য’ত বাসনাৰ লক্ষ ঢউ তোমাৰেই স্মৃতি – সীমা চুমি | শুনা নাই? মোৰ সাগৰত তুমি শুনা নাই ধুমুহাৰ উতলা সঙ্গীত ? বুজা নাই? অনুভৱো কৰা নাই ফুলনিত বসন্তৰ কোমল ইঙ্গিত? দেখিছাতো ৰামধেনু? বাৰিষাৰ ডাৱৰত পোহৰৰ মোহন গৌৰৱ; প্ৰেমৰ পোহৰ-দীপ্ত মোৰ হিয়া আকাশত দেখিছানে ৰঙৰ উছৱ ? মাজনিশা সাৰ পাই শুনিছানে কেতিয়াবা [...]